ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ “Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα: Προβληματισμοί και προκλήσεις”

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ “Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα: Προβληματισμοί και προκλήσεις”