“Προηγούμενη κατάσταση – Μελλοντική εμφάνιση” \\ Νίκος Τρανός, Εργ. Ζωγραφικής Α΄κτήριο φοιτ. στέγης [29-11-2022 και ώρα 18:00]

“Προηγούμενη κατάσταση – Μελλοντική εμφάνιση” \\ Νίκος Τρανός, Εργ. Ζωγραφικής Α΄κτήριο φοιτ. στέγης [29-11-2022 και ώρα 18:00]