Πρόσκληση Εθελοντών/τριών για το 17ο Διεθνές Συνέδριο EUTIC [13-15/10/2022], Προθεσμία εγγραφής: [10/10/2022]

Πρόσκληση Εθελοντών/τριών για το 17ο Διεθνές Συνέδριο EUTIC [13-15/10/2022], Προθεσμία εγγραφής: [10/10/2022]