Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητας 2023-2024: Πρόγραμμα καλλιτεχνικών διαμονών στην Cité internationale des arts στο Παρίσι, Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: [23/10/2022 ως τα μεσάνυχτα]

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητας 2023-2024: Πρόγραμμα καλλιτεχνικών διαμονών στην Cité internationale des arts στο Παρίσι, Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: [23/10/2022 ως τα μεσάνυχτα]