Πρόσωπο, Μορφή, Εικόνα | Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς εικαστικούς καλλιτέχνες

Πρόσωπο, Μορφή, Εικόνα | Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς εικαστικούς καλλιτέχνες