Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΚΕΑΕ, 2η έκδοση της σειράς PIXELS@humanities, με τίτλο: Αποτελέσματα ερευνών 2019: ιστορίες για επαναστάσεις, βιομηχανία, αρχαιολογία, αρχαιότητα – καλλιτεχνική έρευνα – πολιτισμική οικειότητα – airbnb – γλωσσολογία και νευρολογία [2022]

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΚΕΑΕ, 2η έκδοση της σειράς PIXELS@humanities, με τίτλο: Αποτελέσματα ερευνών 2019: ιστορίες για επαναστάσεις, βιομηχανία, αρχαιολογία, αρχαιότητα – καλλιτεχνική έρευνα – πολιτισμική οικειότητα – airbnb – γλωσσολογία και νευρολογία [2022]