Σώματα, μηχανές και έξυπνες συνέργειες: Μια εκδήλωση για την τέχνη και την τεχνητή νοημοσύνη [21/6, 19.00]

Σώματα, μηχανές και έξυπνες συνέργειες: Μια εκδήλωση για την τέχνη και την τεχνητή νοημοσύνη [21/6, 19.00]