Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Οnassis Cultural Centre Athens, 3 βίντεο εγκαταστάσεις, 2 σημεία της πόλης, 1 gener8ion [22/9-23/10 2022]

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Οnassis Cultural Centre Athens, 3 βίντεο εγκαταστάσεις, 2 σημεία της πόλης, 1 gener8ion [22/9-23/10 2022]