Στην Μαρίνα Ξενοφώντος το Βραβείο Ανερχόμενου Καλλιτέχνη του Camden Art Centre, δημοσίευση The Art Newspaper Greece [18/10/2022]

Στην Μαρίνα Ξενοφώντος το Βραβείο Ανερχόμενου Καλλιτέχνη του Camden Art Centre, δημοσίευση The Art Newspaper Greece [18/10/2022]