Στρογγυλή τράπεζα: “Ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης: Ιστορικοί της Τέχνης συζητούν με φοιτήτριες και φοιτητές” Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών [Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2002, 15.00-18.00]

Στρογγυλή τράπεζα: “Ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης: Ιστορικοί της Τέχνης συζητούν με φοιτήτριες και φοιτητές” Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών [Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2002, 15.00-18.00]