Συμμετοχή Ομαδική Εικαστική Έκθεση “ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ”, επιμέλεια Νικολένα Καλαϊτζάκη, Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: 10 Μαρτίου 2023

Συμμετοχή Ομαδική Εικαστική Έκθεση “ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ”, επιμέλεια Νικολένα Καλαϊτζάκη, Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: 10 Μαρτίου 2023