Συναντήσεις της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών, χώρος Τέχνης ΕΚΤόΣ, 1η συνάντηση [Σάββατο 21/1/2023, 17:30 – 19:00]

Συναντήσεις της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών, χώρος Τέχνης ΕΚΤόΣ, 1η συνάντηση [Σάββατο 21/1/2023, 17:30 – 19:00]