«Ταξίδι στη σημειόσφαιρα του Juri Lotman», MOMus (εντός ΔΕΘ-HELEXPO, Θεσσαλονίκη) [30/8-18/9 2022]

«Ταξίδι στη σημειόσφαιρα του Juri Lotman», MOMus (εντός ΔΕΘ-HELEXPO, Θεσσαλονίκη) [30/8-18/9 2022]