Θανάσης Μουτσόπουλος, Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος “Ιδέα και πρακτική του σχεδίου”, ΠΜΣ Εικαστικές Τέχνες, Σχολή Καλών Τεχνών [28-11-2022 και ώρα 15:00]

Θανάσης Μουτσόπουλος, Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος “Ιδέα και πρακτική του σχεδίου”, ΠΜΣ Εικαστικές Τέχνες, Σχολή Καλών Τεχνών [28-11-2022 και ώρα 15:00]