Θερινό σεμινάριο 2023 – Παρίσι Μετασχηματισμοί 2: Τοπίο, Κήποι, Αστικά Πάρκα. Πρόσκληση ενδιαφέροντος – Summer seminar 2023 Paris Transformations II: Landscapes, Gardens, Urban Parks – Call for participation

Θερινό σεμινάριο 2023 – Παρίσι Μετασχηματισμοί 2: Τοπίο, Κήποι, Αστικά Πάρκα. Πρόσκληση ενδιαφέροντος – Summer seminar 2023 Paris Transformations II: Landscapes, Gardens, Urban Parks – Call for participation