tithoni, solo exhibition of Alkistis Mavrokefalou, ILEANA TOUNTA Contemporary Art Center [Εγκαίνια: 26/1/2023, Διάρκεια: 26/1-24/3/2023]

tithoni, solo exhibition of Alkistis Mavrokefalou, ILEANA TOUNTA Contemporary Art Center [Εγκαίνια: 26/1/2023, Διάρκεια: 26/1-24/3/2023]