Το «Modern Love (H αγάπη στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας)» είναι η επόμενη μεγάλη ομαδική έκθεση του ΕΜΣΤ Από 15 Δεκεμβρίου 2022 έως Μαΐου 2023, δημοσίευση στο Olafaq [5/12/2022]

Το «Modern Love (H αγάπη στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας)» είναι η επόμενη μεγάλη ομαδική έκθεση του ΕΜΣΤ Από 15 Δεκεμβρίου 2022 έως Μαΐου 2023, δημοσίευση στο Olafaq [5/12/2022]