Video premiere: Joachim Spieth’s ‘Terrain,’ Stanislav Glazov, δημοσίευση CLOT Magazine [2/11/2022]

Video premiere: Joachim Spieth’s ‘Terrain,’ Stanislav Glazov, δημοσίευση CLOT Magazine [2/11/2022]