Υποκειμενική μνήμη – Subjective recollection, Penelope Dallis Gallerie [Εγκαίνια: Σάββατο, 4 Μαρτίου στις 7:00-8:30]

Υποκειμενική μνήμη – Subjective recollection, Penelope Dallis Gallerie [Εγκαίνια: Σάββατο, 4 Μαρτίου στις 7:00-8:30]