ΔΤ/PR: FROZEN – προβολές βιντεοτέχνης από το Video Art Miden στο Pikap, Θεσσαλονίκη

ΔΤ/PR: FROZEN – προβολές βιντεοτέχνης από το Video Art Miden στο Pikap, Θεσσαλονίκη