Η διαλεκτική του σύγχρονου αρχιτεκτονικού χώρου στην υπηρεσία της κοινωνίας της ανοικτής καινοτομίας: «περί της φύσης του ἐν-τῶ-μεταξύ»

Η διαλεκτική του σύγχρονου αρχιτεκτονικού χώρου στην υπηρεσία της κοινωνίας της ανοικτής καινοτομίας: «περί της φύσης του ἐν-τῶ-μεταξύ»