Αυτόνομες και μη αυτόνομες δομικά εικόνες: εκπαιδεύοντας ενηλίκους στα εικαστικά, τη διαφήμιση και το φωτορεπορτάζ

Αυτόνομες και μη αυτόνομες δομικά εικόνες: εκπαιδεύοντας ενηλίκους στα εικαστικά, τη διαφήμιση και το φωτορεπορτάζ