Επαναπροσδιορισμός του αστικού χώρου μέσω της θεατρικής παράστασης

Επαναπροσδιορισμός του αστικού χώρου μέσω της θεατρικής παράστασης