Η έννοια της εικαστικής εγκατάστασης: το παράδειγμα Διοχάντη

Η έννοια της εικαστικής εγκατάστασης: το παράδειγμα Διοχάντη