Η έννοια του πολλαπλού στη μεταμοντέρνα τέχνη: μια νέα οπτική της χαρακτικής

Η έννοια του πολλαπλού στη μεταμοντέρνα τέχνη: μια νέα οπτική της χαρακτικής