Οι τέχνες και οι συζεύξεις τους στον 20ο αιώνα: με σταθερή αναφορά στο έργο του Theodor Adorno και τη Σχολή της Φρανκφούρτης: η περίπτωση της μουσικής

Οι τέχνες και οι συζεύξεις τους στον 20ο αιώνα: με σταθερή αναφορά στο έργο του Theodor Adorno και τη Σχολή της Φρανκφούρτης: η περίπτωση της μουσικής