Τέχνη αρχείου από τον 20ό στον 21ο αιώνα: από την τέχνη θεσμικής κριτικής σε μια ριζοσπαστική θεσμίζουσα πρακτική

Τέχνη αρχείου από τον 20ό στον 21ο αιώνα: από την τέχνη θεσμικής κριτικής σε μια ριζοσπαστική θεσμίζουσα πρακτική