Τεχνικές μουσειακού θεάτρου σε ελληνικούς μουσειακούς χώρους: μία εκτενής προσέγγιση βασισμένη σε εκθέσεις σύγχρονης τέχνης

Τεχνικές μουσειακού θεάτρου σε ελληνικούς μουσειακούς χώρους: μία εκτενής προσέγγιση βασισμένη σε εκθέσεις σύγχρονης τέχνης