Το περιεχόμενο της επιμελητικής εργασίας: ένταξη, διαφάνεια και μεσολάβηση στη σύγχρονη επιμελητική πρακτική

Το περιεχόμενο της επιμελητικής εργασίας: ένταξη, διαφάνεια και μεσολάβηση στη σύγχρονη επιμελητική πρακτική