Τρέχουσα δημόσια τέχνη: κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές

Τρέχουσα δημόσια τέχνη: κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές