Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

Ραδιοφωνική Τέχνη: θεωρία και εφαρμογές ενός συστήματος ανάλυσης της αφηγηματικής οργάνωσης του ραδιοφωνικού έργου


Γαλανόπουλος, Σπυρίδων  2021 Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Τμήμα Μουσικών Σπουδών Περίληψη Η μελέτη αυτή πραγματεύεται την ανάλυση της αφηγηματικής οργάνωσης των έργων ραδιοφωνικής τέχνης, δηλαδή του τρόπου αφηγηματικής νοηματοδότησης των...

Η υλικότητα της ψηφιακής τέχνης: πρακτικές ένταξης αντικειμένων καθημερινής χρήσης σε κοινωνικοπολιτικά καλλιτεχνικά έργα


Αντωνοπούλου, Αικατερίνη  2021 Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Περίληψη Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής διερευνάται ο ρόλος των αντικειμένων καθημερινής χρήσης σε έργα ψηφιακής τέχνης που πραγματεύονται κοινωνικοπολιτικά...

Ο χώρος της πολυπλοκότητας ως χώρος αναζήτησης σύγχρονης εκφραστικής φόρμας στη ζωγραφική


Μαυρομμάτης, Αριστείδης  2020 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Περίληψη Η εκπόνηση αυτού του ερευνητικού έργου, υπήρξε από τον γράφοντα ένας επώδυνος εσωστρεφής διάλογος. Έγινε πρωτίστως, προσπάθεια να...

Η τέχνη και η τεχνική του κινηματογράφου σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης: η περίπτωση του machinima στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα


Σαγρή, Μαρία  2020 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Κινηματογράφου Περίληψη Η παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελεί μια τάση που βρίσκει εφαρμογές στο εκπαιδευτικό σύστημα πολλών χωρών στις μέρες...

Μεταμορφώσεις της εντροπίας στη σύγχρονη τέχνη: από την αταξία στην πληροφορία


Γρυντάκη, Ευαγγελία  2020 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας Περίληψη Η πρώτη και πιο κοινή...

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών διαδικτύου στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος για την τέχνη και τον πολιτισμό


Μιχαλά, Μυρτώ  2020 Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογία Περίληψη Σκοπός της προκείμενης διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών διαδικτύου στο σχεδιασμό, στην...

Τρέχουσα δημόσια τέχνη: κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές


Μπολωνάκη, Στυλιανή  2020 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού Περίληψη Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην τρέχουσα περίοδο δημόσιας τέχνης, διερευνώντας τις διασυνδέσεις της με...

Η ύλη ως καλλιτεχνικό μέσο


Ανδρούτσος, Γεώργιος  2019 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου Περίληψη Στην παρούσα διατριβή με θέμα «Η ύλη ως καλλιτεχνικό μέσο», γίνεται μια...