Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

Εικόνα και ήχος ως συστήματα αλληλεπιδρώντων σημείων κατά την οπτικοακουστική σύνθεση: μία διερεύνηση της αντίληψης του θεατή


Ανέστης, Ανδρέας  2019 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Κινηματογράφου Περίληψη Στην παρούσα διατριβή επιχειρήθηκε μία κατά το δυνατόν ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του κεντρικού ερωτήματος της έρευνας που αφορά το...

Το είδος της επιστημονικής φαντασίας στον αμερικάνικο κινηματογράφο τον 21ο αιώνα


Στεφανοπούλου, Ευδοκία  2019 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Κινηματογράφου Περίληψη Η παρούσα διατριβή εξετάζει το είδος της επιστημονικής φαντασίας (ΕΦ) στον αμερικάνικο κινηματογράφο τον 21ο αιώνα. Αναλύεται το κινηματογραφικό είδος...

Το περιεχόμενο της επιμελητικής εργασίας: ένταξη, διαφάνεια και μεσολάβηση στη σύγχρονη επιμελητική πρακτική


Μπερτράντ, Στεφανί  2019 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Περίληψη Ο τομέας της επιμέλειας έχει αποκτήσει άνευ προηγουμένου σημασία και αναγνωρισιμότητα, τόσο στον κόσμο της τέχνης όσο και στην κυρίαρχη...

Ηχητική τέχνη και εκθεσιακός χώρος


Βρακατσέλη, Ανδρομάχη  2019 Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Περίληψη Η παρούσα διατριβή μελετά την ηχητική τέχνη ως ένα δυνητικό και μη ιεραρχικό σύνολο σχέσεων ανάμεσα στον επισκέπτη ως...

Οπτική και ηχητική αντίληψη υπερχώρων


Τραπέρας, Δημήτριος  2019 Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Περίληψη Διερευνώνται οι ανώτερες διαστάσεις, που είναι γνωστές και ως «Υπερχώροι», και οι τρόποι προσέγγισής τους μέσω των...

Το τοπίο των ανέμων: απρόβλεπτο, αναπαράσταση και ψηφιακή τέχνη στην περίπτωση του ανέμου


Τσιρίδου, Σουλτάνα 2019  Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τεχνών Ήχου και Εικόνας Περίληψη Η παρούσα έρευνα εκκινείται από τη διαπίστωση ότι ο άνεμος αποτελεί μια φυσική, μεταφυσική και ψυχολογική οντότητα και ο στοχασμός πάνω σε αυτόν...

Η έννοια της εικαστικής εγκατάστασης: το παράδειγμα Διοχάντη


Μυκωνιάτης, Περικλής-Νικόλαος  2018   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   Περίληψη Στόχος της διατριβής είναι ο προσδιορισμός της εγκατάστασης ως έννοιας και ως εικαστικού είδους. Η έρευνα εντόπισε έργα και εκθέσεις προδρόμους της...

Μία εναλλακτική προσέγγιση στην τέχνη της προσαρμογής: υπερήρωες, εταιρική ταυτότητα και δικαιοπρακτική κουλτούρα των μέσων


Μαράζη, Αικατερίνη   2018 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών Περίληψη Η διδακτορική διατριβή διαπραγματεύεται ότι η προσαρμογή κειμένων είναι μία πολιτισμική διαδικασία που...